Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Hội Phụ huynh

Hội phụ huynh và việc lạm thu tiền trường
Vào dịp này của năm, tôi nhận được thư mời họp phụ huynh cho con. Sau dăm câu ba điều của thày cô thì cha mẹ học sinh sẽ nhận được ...