Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Đảng bộ

Cập nhật lúc : 03:49 26/03/2020  

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020-2023 Sáng 22/02/2020, Chi bộ Trường Tiểu học Trần Văn Dư tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2023. Chi bộ rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Đào Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịc HĐND phường. Đại hội nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế trong nhiệm kì qua, đồng thời xây dựng nghị quyết chi bộ trong nhiệm kì đến trên tinh thần dân chủ khách quan. Sai 3 tiếng làm việc Đại hội chi bộ đã kết thúc tốt đẹp./.

Số lượt xem : 185