Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Đảng bộ

Cập nhật lúc : 01:35 03/03/2015  

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV bế mạc thành công tốt đẹp

Sau 4 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới; chiều ngày 08/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc thành công tốt đẹp.

Tại phiên họp bế mạc chiều 08/9, Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả phiên họp họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV. Theo đó, Ban Chấp hành khóa mới gồm 55 đồng chí đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cao được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa 14 được bầu chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết trình tại Đại hội. Theo đó, Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005-2010 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2010-2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Về đánh giá tình hình 5 năm 2005-2010, Đại hội khẳng định: 5 năm qua, mặt dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trong trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm đạt trên 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu người của tỉnh đạt trên 1.150 USD; thu ngân sách nhà nước trên 3.000 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế có nhiều tiến bộ; đời sống của các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn được cải thiện; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và mở rộng; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường...

Đại hội nhất trí mục tiêu của 5 năm tới là “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; ra sức phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam châu Á; có quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao rõ rệt; có đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện”.

Về chỉ tiêu đến năm 2015, Đại hội nhất trí 14 chỉ tiêu, cụ thể: tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân trên 13%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt trên mức trung bình của cả nước (khoảng 2.300 USD); cơ cấu GDP năm 2015 là Dịch vụ - du lịch 48%, công nghiệp 43%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 9%; tổng kinh ngạch xuất khẩu 650 - 700 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hàng năm đạt trên 18.000 - 2.0000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 6.000-7.000 tỷ đồng; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 1 - 1,1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm dưới 14%; tỷ lệ hộ nông thôn dùng nước sạch, hợp vệ sinh trên 95%; lao động được đào tạo nghề đạt 60%, giải quyết việc làm mới trên 14.000-16.000 lao động/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%; tỷ lệ đô thị hóa 50 - 60%; ...

Về nhiệm vụ, Đại hội nhất trí các nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Trong đó, Tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá để hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Đẩy mạnh CNH - HĐH, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng để từng bước hình thành nền kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để phát triển nhanh và bền vững; xây dựng trung tâm giáo dục- đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước; Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam; Xây dựng hoàn thiện trung tâm y tế chuyên sâu, sớm trở thành thương hiệu quốc tế, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho các loại hình kihn tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển; Thực hiện có hiệu qủa tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, trọng tâm là đẩy mạnh cải cáh hành chính; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đại hội cũng thông qua 8 chương trình trọng điểm được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới này, đó là: Chương trình nâng cấp và phát triên đô thị, trọng tâm là đô thị Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Thuận An; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - cầu Hai; Chương trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Chương trình nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; Chương trình và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực; Chương trình phát triển công nghệ thông tin và công nghệ phần mềm; Chương trình bảo vệ môi trường, phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu.

Nghị quyết Đại hội đã thống nhất 8 nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới: Tập trung  ưu tiên ngân sách để tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; Ban hành các cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; Tiếp tục hình thành và phát triển các loại thị trường; Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ cao; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Bí thư Tỉnh ủy khóa 14 khẳng định: Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, tạo sự nhất trí cao trong việc khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được, cũng như nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua là to lớn, rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử, đưa Thừa Thiên Huế ra khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển; vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao, là tỉnh có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khóa 14 cũng nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là sự mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn. Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm mà Đại hội đã thông qua, sẽ được tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đến tận quần chúng nhân dân; xây dựng chương trình hành động cách mạng, có kế hoạch và biện pháp cụ thể, phong phú, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Số lượt xem : 313