Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Thông báo

Cập nhật lúc : 02:21 13/01/2020  

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CANH TÝ 2020


LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ 2020

Tải file 1  

Số lượt xem : 341