Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
View một số lệnh trong Logo

VIEW MỘT SỐ LỆNH TRONG LOGO   LỆNH HÌNH VẼ \ da giac & tham soos to dagiac :c repeat :c [fd 100 rt 360/:c] end       \ ve duong tron Repeat 360 [fd 2 rt 1] circle 360     \ 10 ngu giac repeat 10[dagiac 5 rt 360/10]     \ repcount: so dem repeat 10[dagiac...

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0: Kích chuột vào đường dẫn để tải về: Tải về: Tại đây