Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Phần mềm ứng dụng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Phần mềm Ispring Presenter: Phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử theo chuẩn e-Learning

V- iSpring Presenter: Phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử theo chuẩn e-Learning   V-iSpring Presenter là phiên bản tiếng Việt của iSpring Presenter với đầy đủ các tính năng của iSpring Presenter 5.0.0; tương thích với Powerpoint 2003,...