Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Phần mềm học Tiếng Anh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Giúp HS lớp 3 tự học tiếng Anh bằng phần mềm Violet 1.8

I/ Kiến thức: II/ Bài tập III/ Trò chơi

Phần mềm PowerClick

Nếu bạn chỉ có nhu cầu tra từ điển Anh-Việt thôi thì tại sao phải sử dụng những bộ từ điển khổng lồ như Lạc Việt MTD hay Lingvo hoặc miễn phí như HuyBien? Với PowerClick, bạn sẽ thấy...

Phần mềm TALK IT

Đây là một chương trình được phát triển bởi Hãng Microsoft . Chương trình có chức năng đọc một đoạn văn bản do chúng ta cung cấp (văn bản bằng tiếng Anh) . Chương trình có thể đọc với...