Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

HT Phạm Thị Em

 

Họ và tên:  Trương Thị Bích Thủy
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  bichthuy1968@gmail.com
Điện thoại: 0932459207
Địa chỉ:  Hòa Châu - Hòa Vang - TP Đà Nẵng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2896

Các tin khác
PHT Phạm Thị Quỳnh Anh