Năm học 2017 - 2018

Đăng nhập

Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Hoạt động dạy & học

Tin Đoàn - Đội

  " Vì cổng trường bình yên"

  Thực hiện theo kế hoạch số 27 KH/CĐ TVD ngày 1 tháng 10 năm 2017 của chi đoàn trường tiểu học Trần Văn Dư về việc xây dựng công trình thanh niên " Vì cổng trường bình yên" Năm học 2017-2018. Xem thêm

Tổ chức đoàn thể

  Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017

          Thực hiên sự chỉ đạo của Công Đoàn ngành GD về việc tổ chức tổng kết năm học 2016-2017, Công đoàn trường TH Trần Văn Dư tổ chức hội nghị tổng kết vào ngày 26 tháng 5 năm 2017. Qua buổi tổng kết, BCH công đoàn cũng đã đánh giá được những mặt và những tồn tại trong hoạt động công đoàn một năm qua. Qua đó BCH cũng đã tuyên dương khen thưởng 1 số đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức công ... Xem thêm

Công tác bán trú

Thư viện ảnh

 • p1040313

 • dsc 3328

 • p1030324

 • p1020460

 • p1030324

 • p1030357

 • p1040658

 • 22

 • hinh 3

 • dsc 3328

 • p1040448

 • p1040339

 • dsc 3277

 • dsc 3277

 • p1040313

 • 22

 • p1030357

 • p1040506

 • img 4190

 • p1040658

 • hinh 3

 • p1040506

 • p1020460

 • p1040400

 • p1040448

 • p1040400

 • p1040339

 • 1